Bengkel Pemahaman dan Kepentingan Malaysia Public Sector Accounting Standard (MPSAS) dan Pematuhan Standard

     Bengkel Pemahaman dan Kepentingan Malaysia Public Sector Accounting Standard (MPSAS) dan Pematuhan Standard dengan penyertaan oleh 15 orang peserta anggota perkhidmatan.


Tujuan bengkel adalah bagi mempelajari dan memahami peraturan serta tatacara penyediaan Penyata Kewangan dengan mematuhi piawaian MPSAS. Selain itu, untuk menyeragamkan pematuhan kepada piawaian perakaunan bagi entiti perakaunan.

img
img

img
img

img
img