Lawatan Kerja Pemantauan Landuse Analysis Di Bukit Tinggi, Bentong

     Satu lawatan kerja pemantauan bersama Ketua Pegawai Eksekutif PKPP ke tanah milik PKPP di Bukit Tinggi, Bentong seluas 231 hektar telah dibuat pada 6 September 2019. Lawatan ini bertujuan untuk kerja-kerja pemantauan tanah tersebut bagi membuat laporan guna tanah (Landuse Analysis) bagi tujuan pembangunan pada masa hadapan. Pemantauan menggunakan teknologi dron dengan kerjasama syarikat Myspatial Sdn. Bhd. Turut serta lawatan yang diuruskan oleh Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan adalah Pengurus Pembangunan dan Penilaian Projek. Hasil pemantauan akan dibentangkan kepada Lembaga Pengarah PKPP untuk tujuan cadangan pembangunan tanah tersebut.

img
img

img
img

img
img

img
img