Lawatan Pengurusan Ke Ladang Sabak

     Satu lawatan pengurusan PKPP ke Ladang Warisan Sabak, Rompin dan ke Ladang Ternakan Akuakultur Pulau Permatang Pauh, Pekan telah dilaksanakan pada 3 Disember 2019. Lawatan pengurusan ini merupakan salah satu program tahunan yang diadakan bertujuan untuk memantau prestasi dan keadaan semasa ladang dan projek PKPP bagi memastikan prestasi dan kemajuan sentiasa berada dalam baik dan memuaskan. Ladang Ternakan Akuakultur Pulau Permatang Pauh merupakan salah satu anak syarikat LKPP Corporation Sdn. Bhd. (LCSB) yang diuruskan oleh Makmur Akuakultur Sdn. Bhd. (MASB).

img
img

img
img

img
img