Sesi Taklimat Mengenai Cadangan Pembangunan Pusat Pentadbiran Dan Latihan PKPP Plantation Sdn. Bhd. Di RTP Lebu

Sesi taklimat mengenai Cadangan Pembangunan Pusat Pentadbiran dan Latihan PKPP Plantation Sdn. Bhd. di RTP Lebu telah disampaikan oleh LKPP Property Sdn. Bhd. kepada Pengurusan Kanan PKPP di tapak projek pada 4 Januari 2023.


Komponen projek yang terdiri daripada dewan seminar/latihan, pejabat pentadbiran, perumahan staf, infrastruktur sukan serta pusat pengumpulan hasil durian. Kos keseluruhan pembangunan dianggarkan berjumlah RM12.7 juta akan dibangunkan secara berperingkat.

img
img

img
img